gospodarowanie funduszami

Zasady gospodarowania funduszami instytucji kultury do zmiany

• W Sejmie trwają prace nad zmianą ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej • Rząd chce zmienić kluczowy dla finansów instytucji kultury art. 29 • Sposób rozliczania kosztów jest sprzeczny z ustawą o rachunkowości i wymaga zmiany