granty

Rozliczenie grantu w księgach rachunkowych

Instytucja kultury podpisała umowę o powierzenie grantu. Czas realizacji zadania do końca roku, a środki zostaną przyznane po zakończeniu zadania, najprawdopodobniej już w nowym roku obrotowym. W projekcie będzie wystawiona jedna faktura.
Jak to ująć w księgach?

Seniorzy w instytucjach kultury — dobre praktyki

• Seniorzy są jedną z priorytetowych grup odbiorców instytucji kultury • Wiele instytucji kultury realizuje projekty dedykowane bezpośrednio osobom starszym — warto czerpać z ich dobrych praktyk • Program ASOS stanowi obecnie główne źródło finansowania projektów senioralnych

Jak zorganizować program mikrograntowy w instytucji kultury?

• Mikrogranty, których udziela instytucja kultury, mogą być skuteczną formą wspierania lokalnych inicjatyw oddolnych • Program mikrograntowy powinien służyć odkrywaniu pomysłów, które z pomocą instytucji kultury można przekształcić w projekty • Przygotowując program mikrograntowy, należy zadbać o czytelne i jasne zasady naboru oraz wyboru projektów