granty

Seniorzy w instytucjach kultury — dobre praktyki

• Seniorzy są jedną z priorytetowych grup odbiorców instytucji kultury • Wiele instytucji kultury realizuje projekty dedykowane bezpośrednio osobom starszym — warto czerpać z ich dobrych praktyk • Program ASOS stanowi obecnie główne źródło finansowania projektów senioralnych

Jak zorganizować program mikrograntowy w instytucji kultury?

• Mikrogranty, których udziela instytucja kultury, mogą być skuteczną formą wspierania lokalnych inicjatyw oddolnych • Program mikrograntowy powinien służyć odkrywaniu pomysłów, które z pomocą instytucji kultury można przekształcić w projekty • Przygotowując program mikrograntowy, należy zadbać o czytelne i jasne zasady naboru oraz wyboru projektów