grywalizacja

Spacery z kulturą

  • Szczególnie teraz, wiosenno-letnią porą, warto wyjść z ofertą instytucji kultury poza jej mury i zaproponować odbiorcom aktywność kulturalną na świeżym powietrzu
  • Spacery z kulturą pozwalają odbiorcom na odkrycie historii i kultury swojego najbliższego otoczenia
  • W program spacerów można z powodzeniem wpleść elementy questingu, które zachęcą odbiorców do aktywnego odkrywania bogactwa kultury swojego miasta

Questing i grywalizacja — nowe narzędzia animacji społeczności lokalnych

• Odbiorcy oczekują od instytucji kultury nowych, angażujących metod i narzędzi animacji • Wrodzona skłonność do rywalizacji sprawia, że odbiorcy kultury, bez względu na wiek, chętnie sięgają do gier i questów • Questing i grywalizacja to nie tylko ciekawe narzędzia animacji lokalnej społeczności, ale również sposób na promocję kultury regionu