harmonogram czasu pracy

Praca w niedzielę w instytucji kultury

Niezależnie od przyjętego systemu pracy dyrektor instytucji może zobowiązać pracownika do pracy w niedzielę. Wpisuje ten dzień w harmonogram planowanego czasu pracy.

  • Czy instytucja kultury na podstawie art. 15110 pkt 9 lit. h Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp) może taką pracę w niedzielę zaplanować i wpisać do harmonogramu? Na jakiej zasadzie ma pracownik odebrać tę niedzielę — czy wystarczy wpisać w harmonogramie inny dzień wolny, czy też musi pisać podanie o zwrot innego dnia wolnego za pracującą niedzielę?
  • Czy zobowiązanie pracownika do pracy w niedzielę należy podać mu do wiadomości przed okresem rozliczeniowym? Jeśli jednak okaże się np. na tydzień przed imprezą, że pracownik jest potrzebny w niedzielę, to czy będzie to już traktowane jako nieuprawniona praca w godzinach nadliczbowych?
  • Czy również w instytucji kultury obowiązuje zasada, że pracownikowi przysługuje zawsze ustalony jeden dzień wolny od pracy (z reguły jest to niedziela)? Jeśli bowiem np. w równoważnym systemie pracy dyrektor zaplanuje pracę w taki sposób, że w ciągu okresu rozliczeniowego zdarzy się, że pracownik będzie pracował we wszystkie dni tygodnia, to czy może się to odbyć bez tzw. nadgodzin?

Rozkłady czasu pracy w bibliotece

Czy grafiki czasu pracy pracowników zatrudnionych na cały etat w bibliotece są prawidłowe?

  • Pracownik nr 1 wykonuje pracę od wtorku do soboty, w podstawowym czasie pracy z miesięcznym okresem rozliczeniowym. Każdy poniedziałek jest dla niego dniem wolnym od pracy. We wtorek pracuje od 08:00 do 16:00, środę, czwartek i piątek od 10:00 do 18:00, a w sobotę od godziny 08:00 do 13:00. Czy pracownik ten wypracuje swoją tygodniową normę czasu pracy?
  • Pracownik nr 2 łączy pracę na dwóch stanowiskach, wykonuje pracę od poniedziałku do środy od godziny 08:00 do 16:00, czwartek i piątek od 10:00. do 18:00. Dodatkowo pracuje co drugą sobotę od 08:00. do 13:00. Za pracę w sobotę pracownik otrzymuje inny pełny dzień wolny, tj. 8 godzin.
  • Pracownik nr 3 wykonuje pracę w poniedziałek od godziny 08:00 do 16:00, w środę, czwartek i piątek od 10:00 do 18:00 i dodatkowo pracuje co drugą sobotę od 08:00 do 13:00. Za pracę w sobotę otrzymuje inny pełny dzień wolny, tj. 8 godzin.

Jak należy interpretować godziny pracy w sobotę — czy praca, która rozpoczyna się w tej samej dobie pracowniczej, jest pracą w godzinach nadliczbowych?
Czy w przypadku wymienionych w pytaniu pracowników biblioteki można zastosować ruchomy czas pracy i w jaki sposób ułożyć odpowiednio ich harmonogram?