HR

Polityka personalna w polskich instytucjach kultury — ewolucja czy rewolucja?

 • Polityka personalna to już nie tylko zatrudnianie i zwalnianie pracowników
 • Obecnie od działów HR wymaga się większego zaangażowania w spełnianie oczekiwań pracowników, bo to oni tworzą kapitał instytucji
 • Środowisko pracy ewoluuje bardzo dynamicznie — następuje zmiana organizacji pracy oraz stylu zarządzania, zastosowania nowych technologii w rekrutacji — trzeba nadążyć za tymi trendami

Gdy osoba z zewnątrz pomaga nam mówić jednym głosem, czyli czym jest mediacja w sprawach pracowniczych?

 • Zanim instytucja spotka się z pracownikiem w sądzie pracy, warto najpierw podjąć próbę załagodzenia sporu poprzez mediację
 • To coraz popularniejszy, szybszy i tańszy sposób załagodzenia sporu
 • Główną zaletą mediacji jest to, że daje szansę na spełnienie oczekiwań wszystkich zaangażowanych stron

Kiedy pracownicy odchodzą — dlaczego często grupami, jakie są przyczyny ich odejść i czy można temu przeciwdziałać?

 • Nie ma nic złego w tym, że pracownicy instytucji zmieniają miejsca pracy i nie należy się tego bać
 • Jednak już masowe rezygnacje pracowników z pracy mogą być niepokojące
 • Mogą być one sygnałem błędów w zarządzaniu, coraz bardziej konkurencyjnego rynku pracy czy też złego doboru przełożonych

Od żółtodzioba do eksperta, czyli jak dopasować styl zarządzania do potrzeb pracowników?

 • Od nowoczesnych szefów wymaga się nie tylko odnoszenia sukcesów przez zespół, którym kierują, ale także umiejętności motywowania pracowników
 • Problemem jest to, że jedni zarządzają zespołem przez nadmierną kontrolę, a drudzy — delegują zadania
 • Najlepiej jest wtedy, gdy szef podąża za potrzebami pracownika

Jak wspierać różnorodność i tolerancję w miejscu pracy? I dlaczego warto?

 • Zespoły, w których spotykają się różnorodne osoby, są bardziej efektywne, szybsze w reagowaniu na zmiany i często tworzą lepszą atmosferę w pracy
 • Walka z zakorzenionymi stereotypami jest jednak trudna i długa
 • Dobrym rozwiązaniem są szkolenia wspierające tolerancję w instytucji oraz wprowadzenie kultury otwartości na innych

Kondolencje, życzenia imieninowe czy ślubne, czyli jak zachować się z klasą w przypadku radosnych i smutnych wydarzeń w życiu pracownika?

• Dyrektor czy kierownik powinni umieć się zachować w każdej sytuacji, także w tych dotyczących życia prywatnego pracowników • Świętowanie prywatnych uroczystości zależy od tradycji i zasad przyjętych w danym zakładzie pracy • Należy zadbać, aby obchody prywatnych świąt pracowników nie zakłócały pracy całej instytucji

Wypalenie zawodowe – dlaczego objawia się na jesieni i jak mu zapobiegać

• Wypalenie zawodowe trzeba dobrze zdiagnozować, a przede wszystkim odróżnić od stresu związanego z pracą • Szczególnie na wypalenie są narażeni najlepsi, najcenniejsi dla instytucji pracownicy • Ważna jest dobra atmosfera w instytucji