HR

Kiedy pracownicy odchodzą — dlaczego często grupami, jakie są przyczyny ich odejść i czy można temu przeciwdziałać?

  • Nie ma nic złego w tym, że pracownicy instytucji zmieniają miejsca pracy i nie należy się tego bać
  • Jednak już masowe rezygnacje pracowników z pracy mogą być niepokojące
  • Mogą być one sygnałem błędów w zarządzaniu, coraz bardziej konkurencyjnego rynku pracy czy też złego doboru przełożonych

Od żółtodzioba do eksperta, czyli jak dopasować styl zarządzania do potrzeb pracowników?

  • Od nowoczesnych szefów wymaga się nie tylko odnoszenia sukcesów przez zespół, którym kierują, ale także umiejętności motywowania pracowników
  • Problemem jest to, że jedni zarządzają zespołem przez nadmierną kontrolę, a drudzy — delegują zadania
  • Najlepiej jest wtedy, gdy szef podąża za potrzebami pracownika

Jak wspierać różnorodność i tolerancję w miejscu pracy? I dlaczego warto?

  • Zespoły, w których spotykają się różnorodne osoby, są bardziej efektywne, szybsze w reagowaniu na zmiany i często tworzą lepszą atmosferę w pracy
  • Walka z zakorzenionymi stereotypami jest jednak trudna i długa
  • Dobrym rozwiązaniem są szkolenia wspierające tolerancję w instytucji oraz wprowadzenie kultury otwartości na innych

Kondolencje, życzenia imieninowe czy ślubne, czyli jak zachować się z klasą w przypadku radosnych i smutnych wydarzeń w życiu pracownika?

• Dyrektor czy kierownik powinni umieć się zachować w każdej sytuacji, także w tych dotyczących życia prywatnego pracowników • Świętowanie prywatnych uroczystości zależy od tradycji i zasad przyjętych w danym zakładzie pracy • Należy zadbać, aby obchody prywatnych świąt pracowników nie zakłócały pracy całej instytucji

Wypalenie zawodowe – dlaczego objawia się na jesieni i jak mu zapobiegać

• Wypalenie zawodowe trzeba dobrze zdiagnozować, a przede wszystkim odróżnić od stresu związanego z pracą • Szczególnie na wypalenie są narażeni najlepsi, najcenniejsi dla instytucji pracownicy • Ważna jest dobra atmosfera w instytucji