identyfikacja wizualna

Usługa kompleksowej identyfikacji wizualnej

Samorządowa instytucja kultury zamierza nabyć usługę kompleksowej identyfikacji wizualnej instytucji — nowe logo, księga znaku, szablony materiałów marketingowych na podstawie zaprojektowanego logo. Wydatek zostanie sfinansowany ze środków własnych instytucji, ma służyć rozpowszechnieniu marki.
Jak zaksięgować taki wydatek? Czy traktować go jako wydatek niepodatkowy — reprezentacja i reklama?
Czy jeśli jest to wartość niematerialna i prawna, to według jakiej stawki amortyzować logo?