IFT-1/IFT-1R

Jak rozliczyć umowę o dzieło z obcokrajowcem?

Dom kultury zaprosił do współpracy w ramach umowy o dzieło obcokrajowca — obywatela Niderlandów, nierezydenta. W ramach umowy przeprowadzi on warsztaty perkusyjne. Wynagrodzenie dom kultury wypłaci w euro.
Jak rozliczyć taką umowę o dzieło?
Jakie dokumenty trzeba przekazać do urzędu skarbowego?