IFT-1/IFTR

Obowiązki instytucji jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych do 1 lutego 2016 r.

  • Do 1 lutego 2016 r. instytucje muszą złożyć deklaracje PIT-4R i 8AR
  • W tym samym terminie składają inne informacje podatkowe oraz rozliczenie podatku za pracownika, o ile wybiorą formę papierową
  • Deklaracje i informacje podatkowe płatnicy zasadniczo składają w wersji elektronicznej