import usług

Korekta wykazanego wcześniej importu usług przy braku faktury korygującej

Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 29 stycznia 2024 r. (sygn. 0114-KDIP1-2.4012.519.2023.2.AGM) rozpatrywał sprawę instytucji kultury, która kupiła licencję pakietu programów graficznych od firmy irlandzkiej (faktura z maja 2023 r.), rozpoznała z tego tytułu import usług i wykazała go w deklaracji VAT_JPK za maj 2023 r.

Import usług a wpisowe na zagraniczny konkurs

W miejsko-gminnym ośrodku kultury działa zespół kameralny, który wybiera się na konkurs do Niemiec. Do zapłaty jest rachunek wystawiony przez niemiecką gminę na kwotę 100 euro tytułem wpisowego na konkurs. Dokument zaksięgowany zostanie na koncie odpowiednich kosztów (zespół 4) oraz na rozrachunku (zespół 2). Do przeliczenia euro przyjęty zostanie średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia rachunku. Ośrodek kultury jest podatnikiem VAT.
Czy takie księgowanie jest właściwe?
Czy wpisowe na konkurs uznać za import usług?

Usługa wykonywana na nieruchomości w Polsce przez zagranicznego kontrahenta

Samorządowa instytucja kultury, czynny podatnik VAT, oprócz podstawowej działalności kulturalnej wykonuje jeszcze działalność dodatkową w zakresie sportu i rekreacji, m.in. zarządza zbiornikiem wodnym. Firma z Czech, która nie jest czynnym podatnikiem VAT (potwierdzone w VIES) i nie ma zarejestrowanej działalności w Polsce, wykonuje na rzecz instytucji usługę wydania ekspertyzy i oceny stanu technicznego upustu dennego w zbiorniku wodnym. Po wykonaniu usługi usługodawca wystawi fakturę bez VAT.
Czy jest to import usług, czy zwykła sprzedaż krajowa ze względu na miejsce położenia nieruchomości?
Jak wykazać ją w JPK_VAT? Czy trzeba wystawić dokument wewnętrzny?

Opłacanie faktur zagranicznych przez instytucję zwolnioną podmiotowo od VAT

Księgowa obsługująca instytucję odmawia płacenia faktur zagranicznych, również spoza Unii Europejskiej. Jej zdaniem dokumenty te nie spełniają wymogów faktury, a ponadto, aby opłacać faktury zagraniczne, instytucja powinna być podatnikiem VAT. Jest to problem dla instytucji, ponieważ nie ma możliwości zapłacenia m.in. za program graficzny Canva, który jest niezbędny w codziennej pracy.
Czy księgowa ma rację?

Warsztaty muzyczne przeprowadzone przez solistę z zagranicy a VAT

Instytucja kultury podmiotowo zwolniona z VAT otrzymała fakturę z Czech za przeprowadzenie warsztatów dla działającej w instytucji orkiestry dętej. Przedmiotem usługi były warsztaty muzyczne — czeski solista przygotowywał orkiestrę do występu. Warsztaty dla uczestników były bezpłatne.
Czy usługa przeprowadzenia warsztatów jest usługą kulturalną, czy też usługą szkoleniową?
Czy zakup takiej usługi stanowi import usług zwolniony z VAT, czy też objęty stawką VAT 23%?

Import usług spoza UE

Samorządowa instytucja kultury wykupiła na własne potrzeby dostęp do popularnego programu graficznego. Sprzedawcą jest firma z Australii, która nie posiada oddziału w UE. Po zrealizowaniu płatności Instytucja otrzymała fakturę VAT w złotych. Instytucja kultury jest zwolniona przedmiotowo z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT).
Czy w związku z zakupem programu wystąpił import usług spoza UE dla podatnika zwolnionego z VAT? Jeśli tak, to jak należało wykazać taką transakcję?

Usługa kulturalna z zagranicy

W gminnym ośrodku kultury zarejestrowanym na potrzeby VAT odbędzie się występ zagranicznego zespołu z Niemiec. Podmiotem odpowiedzialnym za organizację występu jest niemiecka agencja, która wystawi fakturę za organizację występu artysty. Wynagrodzenie agencji zostanie uregulowane z wpływów za bilety.
Jak powinno wyglądać rozliczenie podatku dochodowego i VAT od zagranicznej faktury?

Import usług z USA

Ośrodek kultury, który jest czynnym podatnikiem VAT, zakupił w 2016 r. usługę koncertową artystki, która ma zarejestrowaną działalność w USA (wystawiła rachunek).
Czy usługę taką należało wykazać w deklaracji VAT-7 ze stawką „ZW”?
Czy na instytucji kultury spoczywają jeszcze inne obowiązki związane z nabyciem zagranicznej usługi kulturalnej?

Transport zabytków do Niemiec a rozliczenie VAT

Muzeum zwróciło wypożyczone z niemieckiego muzeum zabytki. Pakowanie i transport zabytków wykonała firma z Berlina zajmująca się transportem międzynarodowym. 28 maja 2013 r. do muzeum wpłynęła faktura w języku angielskim. Faktura jest wystawiona 17 maja 2013 r. za wykonanie w dniach 6–10 maja 2013 r. następujących usług:

  • dostawa skrzyni z belek i palet do zapakowania zabytków,
  • transport — wyposażenie samochodów,
  • praca dwóch pracowników przez 2,5 godziny,
  • użycie materiałów do pakowania,
  • transport wózka widłowego,
  • transport zabytków z Polski do Monachium,
  • organizacja i koordynacja,
  • komunikacja.

Faktura opiewa na kwoty w euro. Do 3190 euro netto doliczony jest polski VAT 23% w kwocie 733,70 euro, kwota brutto wynosi 3923,70 euro. Muzeum jest czynnym podatnikiem VAT i nie jest zarejestrowane do transakcji unijnych, firma z Niemiec posiada aktywny NIP w VIES oraz ma centra usług w Łodzi, Amsterdamie, Moskwie. Czy należy tę fakturę rozliczyć jako import usług?