import usług

Usługa kulturalna z zagranicy

W gminnym ośrodku kultury zarejestrowanym na potrzeby VAT odbędzie się występ zagranicznego zespołu z Niemiec. Podmiotem odpowiedzialnym za organizację występu jest niemiecka agencja, która wystawi fakturę za organizację występu artysty. Wynagrodzenie agencji zostanie uregulowane z wpływów za bilety.
Jak powinno wyglądać rozliczenie podatku dochodowego i VAT od zagranicznej faktury?

Import usług z USA

Ośrodek kultury, który jest czynnym podatnikiem VAT, zakupił w 2016 r. usługę koncertową artystki, która ma zarejestrowaną działalność w USA (wystawiła rachunek).
Czy usługę taką należało wykazać w deklaracji VAT-7 ze stawką „ZW”?
Czy na instytucji kultury spoczywają jeszcze inne obowiązki związane z nabyciem zagranicznej usługi kulturalnej?

Transport zabytków do Niemiec a rozliczenie VAT

Muzeum zwróciło wypożyczone z niemieckiego muzeum zabytki. Pakowanie i transport zabytków wykonała firma z Berlina zajmująca się transportem międzynarodowym. 28 maja 2013 r. do muzeum wpłynęła faktura w języku angielskim. Faktura jest wystawiona 17 maja 2013 r. za wykonanie w dniach 6–10 maja 2013 r. następujących usług:

  • dostawa skrzyni z belek i palet do zapakowania zabytków,
  • transport — wyposażenie samochodów,
  • praca dwóch pracowników przez 2,5 godziny,
  • użycie materiałów do pakowania,
  • transport wózka widłowego,
  • transport zabytków z Polski do Monachium,
  • organizacja i koordynacja,
  • komunikacja.

Faktura opiewa na kwoty w euro. Do 3190 euro netto doliczony jest polski VAT 23% w kwocie 733,70 euro, kwota brutto wynosi 3923,70 euro. Muzeum jest czynnym podatnikiem VAT i nie jest zarejestrowane do transakcji unijnych, firma z Niemiec posiada aktywny NIP w VIES oraz ma centra usług w Łodzi, Amsterdamie, Moskwie. Czy należy tę fakturę rozliczyć jako import usług?