imprezy z wolnym wstępem

Odliczenie VAT od wydatków na imprezę ze wstępem wolnym

Instytucja kultury wykonuje czynności opodatkowane VAT (udostępnianie stoisk, usługi reklamowe, wynajem sal), zwolnione od VAT (usługi kulturalne — zajęcia), a także prowadzi działalność nieodpłatną (wolny wstęp na imprezy kulturalne). Instytucja zamierza zorganizować imprezę kulturalną z wolnym wstępem — w jej trakcie będzie wykonywała czynności opodatkowane VAT: za opłatą będzie udostępniała stoiska i powierzchnię reklamową. Obecnie główny księgowy rozlicza VAT, stosując prewspółczynnik, obliczony metodą udziału rocznego obrotu z działalności gospodarczej w rocznym obrocie powiększonym o otrzymane przychody, w tym dotacje, dopłaty otrzymane na sfinansowanie wykonywanej działalności innej niż gospodarcza.
Czy od imprezy ze wstępem wolnym można odliczyć VAT zgodnie z prewspółczynnikiem i jaką metodę wyliczenia prewspółczynnika zastosować?

Wydatki strukturalne w domu kultury

Które z wydatków ponoszonych przez samorządowy dom kultury na:

  • organizację: imprezy sylwestrowo-noworocznej dla mieszkańców gminy, Andrzejek i Mikołajek dla dzieci i młodzieży, Dnia Matki i Dnia Dziecka, Dnia Kobiet, majówki, pikniku wakacyjnego, imprezy dla dzieci w okresie ferii zimowych, pokazów kulinarnych, imprez w okresie świątecznym, np. koncertów, występów artystycznych;
  • zakup przedstawień i spektakli teatralnych, projekcji filmowych z wolnym wstępem,

należy zaliczyć do wydatków strukturalnych?