imprezy z wolnym wstępem

Odliczenie VAT przy organizacji wydarzeń nieodpłatnych

Instytucja kultury jest podatnikiem VAT oraz prowadzi działalność zarówno zwolnioną z VAT, jak i opodatkowaną.
Czy może odliczać VAT od imprez kulturalnych, na które wstęp jest wolny? Z tytułu niektórych imprez instytucja uzyskuje przychody z reklam lub sponsoringu.

Wizerunek uczestników imprez organizowanych przez instytucje kultury a RODO

Czy po 25 maja br. na biletach sprzedawanych na wydarzenia kulturalne instytucja kultury jako organizator musi umieszczać informację o treści: «Wydarzenie będzie nagrywane z możliwością odtwarzania w Internecie i mediach» z podaniem jej nazwy jako administratora danych osobowych?

Odliczenie VAT od wydatków na imprezę ze wstępem wolnym

Instytucja kultury wykonuje czynności opodatkowane VAT (udostępnianie stoisk, usługi reklamowe, wynajem sal), zwolnione od VAT (usługi kulturalne — zajęcia), a także prowadzi działalność nieodpłatną (wolny wstęp na imprezy kulturalne). Instytucja zamierza zorganizować imprezę kulturalną z wolnym wstępem — w jej trakcie będzie wykonywała czynności opodatkowane VAT: za opłatą będzie udostępniała stoiska i powierzchnię reklamową. Obecnie główny księgowy rozlicza VAT, stosując prewspółczynnik, obliczony metodą udziału rocznego obrotu z działalności gospodarczej w rocznym obrocie powiększonym o otrzymane przychody, w tym dotacje, dopłaty otrzymane na sfinansowanie wykonywanej działalności innej niż gospodarcza.
Czy od imprezy ze wstępem wolnym można odliczyć VAT zgodnie z prewspółczynnikiem i jaką metodę wyliczenia prewspółczynnika zastosować?

Wydatki strukturalne w domu kultury

Które z wydatków ponoszonych przez samorządowy dom kultury na:

  • organizację: imprezy sylwestrowo-noworocznej dla mieszkańców gminy, Andrzejek i Mikołajek dla dzieci i młodzieży, Dnia Matki i Dnia Dziecka, Dnia Kobiet, majówki, pikniku wakacyjnego, imprezy dla dzieci w okresie ferii zimowych, pokazów kulinarnych, imprez w okresie świątecznym, np. koncertów, występów artystycznych;
  • zakup przedstawień i spektakli teatralnych, projekcji filmowych z wolnym wstępem,

należy zaliczyć do wydatków strukturalnych?