informacje niejawne

Certyfikat bezpieczeństwa w instytucji kultury

Instytucja kultury nie przetwarza informacji niejawnych i nie funkcjonuje w niej kancelaria niejawna.

  • Czy dyrektor lub jakikolwiek inny pracownik tej instytucji kultury musi posiadać certyfikat bezpieczeństwa informacji?