informatyzacja

Automatyzacja — czy roboty przejmą nasze obowiązki? Jaki typ pracy takim przejęciem jest najbardziej zagrożony?

  • Przewiduje się, że w ciągu najbliższych 10 lat zniknie nawet 30% znanych nam obecnie zawodów
  • Szacuje się, że maszyny będą w stanie wykonywać zupełnie nowe zadania, które są niemożliwe dla człowieka
  • Zawody najtrudniejsze w automatyzacji to zawody oparte na kreatywności i kontakcie z ludźmi, a z tego właśnie składa się większość działań instytucji kultury

Przepisy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Czy biblioteka jako samorządowa instytucja kultury podlega przepisom Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z 17 lutego 2005 r. (dalej: ustawa o informatyzacji) w zakresie obowiązku posiadania elektronicznej skrzynki podawczej?