innowacje

Innowacje w instytucjach kultury — o co właściwie chodzi

  • Innowacje w ostatniej dekadzie stały się słowem kluczem w dyskusjach o instytucjach kultury
  • Innowacje to nie tylko technologie i Internet
  • Innowacje to narzędzie, które służy do wprowadzania zmian w otoczeniu instytucji kultury