instalacja artystyczna

Mural jako środek trwały

Czy mural o wartości 55 000 zł wykonany na falochronie, który nie jest własnością instytucji kultury, można przyjąć jako jej środek trwały?

Instalacja artystyczna może być środkiem trwałym

Ośrodek kultury w ramach projektu zakupił materiały i zatrudnił artystów do realizacji projektu, w wyniku czego powstała instalacja artystyczna znajdująca się na terenie parku (są to sprężyny umocowane w ziemi).
Jak zaksięgować powstanie takiej instalacji?
Czy to jest środek trwały i z jaką stawką należy go amortyzować?