instrukcja zarządzania systemem informatycznym

Okołostatutowe dokumenty w instytucji kultury

• Najważniejszym dokumentem ustrojowym każdej instytucji kultury jest jej statut • Poza statutem instytucja kultury powinna posiadać również inne dokumenty wymagane odrębnymi przepisami • Najważniejsze z dokumentów pozastatutowych to regulamin organizacyjny i dokumenty związane z bezpieczeństwem

Co powinna zawierać instrukcja zarządzania systemem informatycznym?

Dowiedzieliśmy się, że musimy opracować i wdrożyć w naszej bibliotece instrukcję zarządzania systemem informatycznym. Co mamy w niej zapisać, aby spełniała wymagania wynikające z przepisów? Co to znaczy, że musimy określić poziom bezpieczeństwa?