instytucja niebędąca podatnikiem VAT

JPK w instytucji kultury niebędącej podatnikiem VAT

Samorządowa instytucja kultury środki swoją działalność utrzymuje z dotacji podmiotowej, bardzo rzadko otrzymuje darowizny i osiąga drobne kwoty z usług ksero. Poza tym nie prowadzi działalności zarobkowej. Nie jest zarejestrowana dla potrzeb VAT.
Czy mimo wszystko od 2018 r. instytucja będzie łączyć się z gminą (organizatorem) i wysyłać wspólny jednolity plik kontrolny (JPK)?
Czy trzeba ją zarejestrować dla potrzeb VAT?