Internet

Ile Internetu do celów prywatnych w pracy?

  • Nieskończona liczba porad, portali czy blogów w Internecie powoduje, że pracownicy spędzają w nim coraz więcej czasu kosztem wykonywania codziennych obowiązków służbowych
  • Warto wspólnie z pracownikami wypracować zasady korzystania z Internetu w celach prywatnych
  • Wprowadzenie całkowitego zakazu korzystania z sieci nie przyniesie spodziewanego efektu, lepiej ograniczyć aplikacje pracujące „w tle”

Realne kontra wirtualne? Czyli ciekawe projekty internetowe wspierające rozwój tradycyjnych funkcji muzeów

• Wirtualny świat stwarza wiele możliwości aktywnego włączenia uczestników w życie muzeum • Wirtualne kolekcje oraz muzea mogą być znakomitym narzędziem edukacji muzealnej • Muzeum wirtualne stanowi doskonałe dopełnienie działań muzeum w świecie realnym

Własna strona www jako forma promocji instytucji kultury w Internecie

• Własna strona to dobra inwestycja • Zamieszczane na niej informacje powinny zachęcać internautów do współdziałania z instytucją • Warto podkreślić sposoby realizacji celów statutowych