inwentaryzacja rozrachunków publicznoprawnych

Inwentaryzacja rozrachunków publicznoprawnych w bibliotece

Biblioteka przygotowuje się do inwentaryzacji. Jak prawidłowo udokumentować przeprowadzenie inwentaryzacji rozrachunków publicznoprawnych? Czy kwoty podatków naliczone, ale niewymagalne na dzień bilansowy wykazuje się w bilansie w tych samych pozycjach co wymagalne zobowiązania podatkowe?