inwentaryzacja zdawczo-odbiorcza

Inwentaryzacja składników majątku a zmiana na stanowisku dyrektora instytucji kultury

Pytanie dotyczy przeprowadzenia inwentaryzacji w instytucji kultury (dom kultury). Czy przy zmianie na stanowisku dyrektora jednostki (będącego jednocześnie instruktorem zajęć muzycznych) powinno się przeprowadzić inwentaryzację doraźną czy zdawczo-odbiorczą? Jak w tym przypadku powinna wyglądać prawidłowo przeprowadzona inwentaryzacja? Jakie dokumenty trzeba przygotować?