IT

Przepisy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Czy biblioteka jako samorządowa instytucja kultury podlega przepisom Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z 17 lutego 2005 r. (dalej: ustawa o informatyzacji) w zakresie obowiązku posiadania elektronicznej skrzynki podawczej?

Co powinna zawierać instrukcja zarządzania systemem informatycznym?

Dowiedzieliśmy się, że musimy opracować i wdrożyć w naszej bibliotece instrukcję zarządzania systemem informatycznym. Co mamy w niej zapisać, aby spełniała wymagania wynikające z przepisów? Co to znaczy, że musimy określić poziom bezpieczeństwa?