jazda zamiejscowa

Wyjazd na terenie gminy a podróż służbowa

W trakcie kontroli w ośrodku kultury audytor wskazał źle prowadzoną dokumentację dotyczącą przejazdu pracowników samochodami. Pracownicy realizują powierzone im zadania związane z działalnością ośrodka, wykorzystując swoje prywatne samochody osobowe. Warunki korzystania z tych samochodów określają umowy zawarte między dyrektorem ośrodka i pracownikiem. Umowy dotyczą przejazdów tylko na terenie gminy. Pracownicy prowadzą ewidencję przebiegu pojazdu, natomiast ośrodek wystawia „delegację” w razie wyjazdu pracownika poza gminę.
Czy na każdy wyjazd na terenie gminy, jak wskazuje audytor, należy wystawiać polecenie wyjazdu służbowego?