JPK (jednolity plik kontrolny)

Zmiany w JPK_VAT — likwidacja oznaczenia MPP oraz doprecyzowanie stosowania kodu TP

Jak prowadzić ewidencję VAT w instytucji kultury po ostatnich zmianach w Rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (dalej: rozporządzenie JPK)?

Nowy JPK_VAT z deklaracją i obowiązek oznaczania transakcji według odpowiednich symboli

 • Od 1 października 2020 r. nowy JPK_VAT zastępuje dotychczas składane deklaracje VAT-7 i VAT-7K
 • Dokumenty elektroniczne JPK_V7M i JPK_V7K składają się z części ewidencyjnej i deklaracyjnej
 • Instytucje mają też nowy obowiązek oznaczania w JPK_VAT niektórych transakcji według odpowiednich symboli, w tym symboli GTU

JPK w ośrodku kultury podmiotowo zwolnionym z VAT

Ośrodek kultury jest zarejestrowanym podatnikiem zwolnionym z VAT na podstawie art. 113 Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT). Ośrodek prowadzi księgi przy użyciu programów komputerowych, zatrudnia mniej niż 50 osób, a jego obrót nie przekracza 1 mln euro.
Czy w takiej sytuacji ośrodek musi przesyłać jednolity plik kontrolny (JPK) już od 2017 r. czy też od 2018 r.?
A co w przypadku, gdy instytucja kultury w ogóle nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT?

Jak ustalić, od kiedy instytucja kultury ma obowiązek przesyłać JPK (ewidencje VAT)? — ważny komunikat Ministerstwa Finansów

 • Ministerstwo Finansów wydało komunikat dotyczący ustalania statusu przedsiębiorcy dla potrzeb raportowania JPK
 • Minister potwierdził, że niezbędne jest spełnianie obydwu kryteriów mikro-, małego albo średniego przedsiębiorcy w tym samym roku
 • Zdaniem Ministra, do weryfikacji statusu instytucji kultury w 2017 r. bierze się pod uwagę lata 2015 i 2016

JPK w instytucjach niestosujących programów komputerowych do prowadzenia ewidencji VAT

W samorządowej instytucji kultury ewidencję księgową i ewidencję VAT prowadzi się bez zastosowania jakichkolwiek programów komputerowych. Według definicji z Ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej spełnia to kryteria małego przedsiębiorcy. Za małego przedsiębiorcę uważa się takiego przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.
Czy w tym przypadku instytucja może skorzystać z opóźnionego terminu wprowadzenia obowiązku przesyłania danych z ewidencji VAT w formie jednolitego pliku kontrolnego (JPK), tzn. od rozliczenia za styczeń 2018 r.?

JPK w instytucji kultury niebędącej podatnikiem VAT

Samorządowa instytucja kultury środki swoją działalność utrzymuje z dotacji podmiotowej, bardzo rzadko otrzymuje darowizny i osiąga drobne kwoty z usług ksero. Poza tym nie prowadzi działalności zarobkowej. Nie jest zarejestrowana dla potrzeb VAT.
Czy mimo wszystko od 2018 r. instytucja będzie łączyć się z gminą (organizatorem) i wysyłać wspólny jednolity plik kontrolny (JPK)?
Czy trzeba ją zarejestrować dla potrzeb VAT?

Instytucje kultury z przedłużonym terminem na JPK dla VAT

Tuż przed upływem terminu na złożenie pierwszej ewidencji sprzedaży w formacie JPK Minister Finansów wydał rozporządzenie wydłużające termin na składanie ewidencji VAT w formacie JPK dla niektórych podmiotów.
Czy dotyczy ono także instytucji kultury?

Ważna interpretacja ogólna MF dotycząca JPK!

Od 1 lipca 2016 r. obowiązują przepisy dotyczące jednolitego pliku kontrolnego (JPK).
Zmiany do ustaw:

 • z 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (dalej: Ordynacja podatkowa) oraz
 • z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT)

wprowadziła także Ustawa z 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy — Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Budzą one jednak nadal istotne wątpliwości. Interpretując dosłownie zmienione przepisy, można przyjąć, że instytucje kultury, które w ogóle nie prowadzą działalności gospodarczej, a prowadzą ewidencje przy użyciu programów komputerowych, są objęte tym obowiązkiem już od 1 lipca 2016 r. Dotyczy on bowiem wszystkich podatników, a opóźnienia wprowadzenia obowiązku przesyłania danych z ewidencji VAT w formie JPK dotyczą tylko mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.
Czy w związku z tym instytucje kultury mają obowiązek przesyłania danych w formie JPK już od lipca?

Jednolity plik kontrolny w VAT dla niektórych instytucji kultury już od 1 lipca 2016 r.!

 • Instytucja kultury, która prowadzi ewidencję VAT w formie elektronicznej, może mieć obowiązek comiesięcznego przesyłania do Ministra Finansów tzw. jednolitego pliku kontrolnego
 • Informacje, które od 1 lipca br. niektórzy podatnicy przesyłają do Ministra Finansów w formie JPK, odpowiadają danym wymaganym dla ewidencji VAT
 • Ewidencję VAT w formie JPK składa się za okresy miesięczne do 25. dnia następnego miesiąca