karta biblioteczna

Czy karty biblioteczne są drukami ścisłego zarachowania?

Biblioteka prowadzi rejestr wydanych kart bibliotecznych.
Czy zakupione karty powinny być przyjmowane na stan biblioteki np. w księgę druków ścisłego zarachowania, czy wystarczy rejestr wydanych kart?
Czy w corocznej inwentaryzacji należy rozliczyć karty i wskazywać osobę odpowiedzialną za karty?

Karta biblioteczna traktowana jednocześnie jako karta do zniżek

Biblioteka oferuje czytelnikom (za niewielką jednorazową opłatą) kartę biblioteczną, która umożliwia korzystanie z zasobów biblioteki poprzez ewidencję w zintegrowanym systemie komputerowym. Ponadto, dzięki współpracy z innymi instytucjami kultury miasta (partnerami), karta biblioteczna ma stać się jednocześnie kartą rabatową. Każdy jej posiadacz zostanie uprawniony do zakupu po obniżonych cenach biletów i usług różnych instytucji i firm.
Jakich formalności należałoby dopełnić, aby wcielić ten pomysł w życie?
Czy konieczne jest zawieranie umów z partnerami?
Czy taka sytuacja rodzi skutki podatkowe dla biblioteki lub dla osób korzystających ze zniżek?

Opłaty za wydanie kart bibliotecznych a ewidencja za pomocą kasy fiskalnej

Biblioteka wydaje swoim czytelnikom karty biblioteczne, za które — zgodnie z cennikiem świadczonych usług — pobiera opłaty. W cenniku jako osobna pozycja widnieje także opłata (kara) za wyrobienie kolejnej karty z powodu zgubienia lub zniszczenia pierwszej.
Czy pobierane opłaty od czytelników wpływają na limit obrotów zobowiązujących bibliotekę do rejestracji kasy fiskalnej?
Czy taką opłatę należy potraktować jako zwrot kosztów działalności statutowej i nie uwzględniać jej w limicie zobowiązującego do rejestracji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej?

Opłata za wydanie karty bibliotecznej

Czy w bibliotekach publicznych można pobierać opłaty za wydanie karty bibliotecznej? Jeżeli tak, to na podstawie jakich przepisów prawnych?