karty muzealne

Karta muzealna jako utwór

• Nie każda karta muzealna, ewidencyjna, biblioteczna będzie utworem w rozumieniu prawa autorskiego • Wszystko zależy od tego, czy ktoś inny wykonałby kartę tak samo — jeśli każdy pracownik wykonałaby kartę w ten sam sposób, karta muzealna nie będzie twórcza • Prawa autorskie do kart muzealnych i im podobnej dokumentacji należą do instytucji kultury, jeśli pracownik stworzył kartę w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy