karty płatnicze

Używanie kart płatniczych w instytucjach kultury

• Korzystanie ze służbowych kart płatniczych powinno odbywać się na zasadach określonych przez organizatora • Użytkownik karty powinien złożyć oświadczenie o przyjęciu karty i odpowiedzialności za zaciągnięte zobowiązania • Używanie kart nie może naruszać przepisów o finansach publicznych i powodować naruszenia dyscypliny finansów publicznych