kary skarbowe

Sankcje za niezłożenie sprawozdania finansowego i zeznania CIT-8

Główny księgowy instytucja kultury nie sporządził — pomimo obowiązku — sprawozdania finansowego za 2018 i 2019 rok w wersji elektronicznej i nie wysłał go do szefa KAS ani też nie przygotowywał sprawozdań za lata wcześniejsze w wersji papierowej i nie wysłał ich do urzędu skarbowego. Nie sporządzał i nie wysyłał także zeznań podatkowych CIT-8 do urzędu skarbowego za poszczególne lata podatkowe, uważając, że skoro instytucja osiąga dochody wyłącznie zwolnione, to nie jest zobowiązana do składania jakichkolwiek zeznań podatkowych.
Jakie przewidziano sankcje za niezłożenie sprawozdania finansowego oraz zeznań podatkowych?
Za ile okresów wstecz należałoby to ewentualnie zrobić? Czy w przypadku CIT-8 wystarczy złożyć zeznania za pięć lat wstecz?
Czy jest jakiś okres przedawnienia?