kas

Świadczenia na rzecz pracowników a rozliczenie VAT

• Przy świadczeniach instytucji kultury jako pracodawcy na rzecz pracowników należy rozróżnić świadczenia odpłatne i nieodpłatne • Od 1 kwietnia 2011 r. liczy się to, czy podatnik (pracodawca) miał prawo do odliczenia podatku zapłaconego przy nabyciu towarów nieodpłatnie przekazanych pracownikom • Dostawy towarów i świadczenia usług nie trzeba ewidencjonować za pomocą kasy rejestrującej