kasjer

Raport kasowy na przełomie miesiąca

Pytanie dotyczy raportów kasowych. Instytucja nie rozlicza VAT i nie ewidencjonuje sprzedaży na kasie fiskalnej. Raport kasowy z punktów kasowych kasjerzy sporządzają i przekazują w ostatnim dniu roboczym do kasjera głównego, np. w maju tego roku na dzień 28 maja (piątek), tj. za okres od 1 do 28 maja 2021 r., natomiast wpływy od 29 (sobota) do 31 (poniedziałek) maja zostają przeniesione do kolejnego raportu za czerwiec br. i przekazane w dniu roboczym do kasjera głównego i kasjera punku kasowego, tj. 1 czerwca 2021 r. Istnieje więc raport punktu kasowego od 1 do 28 maja, natomiast kolejny raport dotyczy okresu od 29 maja do 30 czerwca i zawarta w nim jest informacja, że 1 czerwca są przekazane wpływy za okres od 29 do 31 maja.
Czy takie postępowanie jest prawidłowe? Problem bierze się z tego, że kasjer główny pracuje od poniedziałku do piątku, a bibliotekarze od wtorku do soboty.

Zaświadczenie o niekaralności głównego księgowego i kasjera w instytucji kultury

Czy główny księgowy oraz kasjer w instytucji kultury powinni przedłożyć dyrektorowi zaświadczenie o niekaralności?

Kasa w bibliotece prowadzącej usługi kserograficzne

Biblioteka prowadzi usługi ksero płatne gotówką.
Czy w takim przypadku musi prowadzić kasę i wyznaczyć kasjera?
Czy może być tak, że inna osoba przyjmuje wpłaty bezpośrednio od korzystających z ksero, a inna jest kasjerem?
Na podstawie jakich dokumentów powinno nastąpić przekazanie środków przez osobę pobierającą opłatę za ksero a kasjerem?