kasy rejestrujące (fiskalne)

Nieodpłatne bilety a kasa fiskalna

Muzeum wydaje uprawnionym osobom bezpłatne bilety wstępu.
Czy ich wartość należy nabijać na kasę fiskalną?

Opłaty za wydanie kart bibliotecznych a ewidencja za pomocą kasy fiskalnej

Biblioteka wydaje swoim czytelnikom karty biblioteczne, za które — zgodnie z cennikiem świadczonych usług — pobiera opłaty. W cenniku jako osobna pozycja widnieje także opłata (kara) za wyrobienie kolejnej karty z powodu zgubienia lub zniszczenia pierwszej.
Czy pobierane opłaty od czytelników wpływają na limit obrotów zobowiązujących bibliotekę do rejestracji kasy fiskalnej?
Czy taką opłatę należy potraktować jako zwrot kosztów działalności statutowej i nie uwzględniać jej w limicie zobowiązującego do rejestracji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej?

Sprzedaż biletów obcych

Dom kultury podpisał z agencją umowę na sprzedaż (pośrednictwo) biletów obcych sprzedaży. Za pośrednictwo otrzymuje 10% wartości sprzedanych biletów i od tej kwoty odprowadza 23% VAT. Po realizacji imprezy dom kultury do zwraca agencji cały utarg ze sprzedaży biletów. Dom kultury nie wystawia faktur klientom za bilety — robi to agencja, ponieważ jest to jej przychód. Dom kultury chce wprowadzić sprzedawane bilety obce do programu komputerowego, za pomocą którego sprzedaje własne bilety.
Czy dom kultury powinien drukować swoje bilety (oprócz tytułu imprezy oraz nazwy pośrednika dodane jest słowo «pośrednictwo») i paragon fiskalny ze stawką VAT 8%?
Czy na podstawie paragonu fiskalnego klient może prosić o fakturę tylko agencję, mimo że w nazwie na paragonie jest dom kultury?
Czy fiskalny raport miesięczny należy pomniejszyć o wartość sprzedaży biletów obcych i od tej kwoty nie odprowadzać VAT?

Ewidencjonowanie prezentów i nagród na kasie fiskalnej

Miejski Ośrodek Kultury (MOK) jest czynnym podatnikiem VAT i posiada kasę fiskalną. Wydaje płyty z muzyką lokalnych zespołów w ramach ich reklamy i promocji. Płyta jest rozdawana bezpłatnie osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. MOK będzie także wydawał czasopismo o treści informującej o bieżących zagadnieniach społeczno-kulturalnych, które również będzie rozdawane bezpłatnie. 30% całości gazety będą stanowiły reklamy firm i osób fizycznych. Koszt wytworzenia egzemplarza to około 3,30 zł.
W ramach organizowanych konkursów z dziedziny kultury MOK przekazuje nagrody rzeczowe takie jak konsole, gry komputerowe, gitary, pióra wieczne. Ich wartość każdorazowo przekracza kwotę 100 zł.
Czy bezpłatne przekazanie płyty i czasopisma osobom fizycznym należy zaewidencjonować na kasie fiskalnej, czy w tym przypadku można je uznać za prezenty o małej wartości, o których mowa w art. 7 ust. 4 pkt 2 Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT)?
Czy przekazanie nagrody podlega ewidencji w kasie fiskalnej?

Sprzedaż książek podczas kiermaszu a kasa fiskalna

Biblioteka w tym roku zaplanowała kiermasz książek podczas lokalnego święta.

  • Czy w związku z tym może za symboliczną złotówkę sprzedawać książki bez kasy fiskalnej?
  • Czy taką działalność trzeba wskazywać w statucie?

Organizacja wycieczki a VAT i kasa fiskalna

Dom kultury jest podatnikiem VAT. W ramach działalności statutowej organizuje latem warsztaty kulturowe dla dzieci i młodzieży poza miejscem zamieszkania. Podczas wyjazdu uczestnicy mają zapewniony nocleg, wyżywienie, transport, atrakcje turystyczne (wstęp do muzeów, zamków, jaskiń itp.) i rekreacyjne (np. basen), czasami usługi przewodnika, zajęcia warsztatowe o regionie, w którym przebywają, itp. Opiekę nad uczestnikami sprawują instruktorzy domu kultury w ramach umów o pracę. Uczestnicy wycieczek wpłacają kwotę równowartości kosztów. Na wszystkie poniesione w związku z organizacją wycieczek koszty dom kultury otrzymuje faktury.

  • Czy w takim przypadku należy zastosować opodatkowanie według zasady VAT-marża?
  • Jeśli uczestnik wpłaci opłatę na wyjazd gotówką w kasie domu kultury, to kwotę tę należy zaliczyć do limitu 20 000 zł, powyżej którego dom kultury musi rozpocząć rejestrację sprzedaży na kasie fiskalnej?

Kasy rejestrujące w 2015 r.

• Od początku 2015 r. obowiązuje nowe rozporządzenie dotyczące kas fiskalnych • Obrotu ze sprzedaży środków trwałych instytucje nie wliczają już do limitu obrotów, po przekroczeniu którego należy ewidencjonować sprzedaż na kasie fiskalnej • Sprzedaż niezapisanych płyt DVD i CD instytucja zawsze ewidencjonuje na kasie fiskalnej — bez względu na wysokość obrotu

Od 2015 r. rejestracja sprzedaży płyt DC i DVD na kasie fiskalnej obowiązkowa

Od 1 stycznia 2015 r. sprzedaż niezapisanych płyt CD i DVD podlega rejestracji na kasie fiskalnej. Biblioteka posiada 20 filii, w których świadczy usługi ksero, a w niektórych filiach dodatkowo sprzedaje niezapisane płyty CD i DVD. Czy w każdej filii należy zainstalować kasę fiskalną?

Zasady dokumentowania sprzedaży detalicznej w instytucjach kultury

Instytucja kultury wprowadziła kasę fiskalną w 2013 r. Sprzedaż usług dla odbiorców instytucjonalnych, np. za najem powierzchni, instytucja dokumentuje poprzez wystawienie faktury sprzedaży. Następnie do kopii tej faktury dołącza się paragon fiskalny. Instytucja organizuje zabawę karnawałową i sprzedaż biletów odbywa się na kilka dni przed imprezą oraz w dniu imprezy. Osoba, która wpłaca pieniądze za udział w zabawie, otrzymuje paragon fiskalny i jest on jednocześnie biletem wstępu. Wpływy do kasy kasjerka dokumentuje w miesięcznym raporcie kasowym dobowym paragonem fiskalnym z danego dnia. Na podstawie jakiego dokumentu należy zaksięgować przychody z biletów? Czy dla celów rachunkowości sporządza się dodatkowy dokument księgowy?

Ujęcie biletów obcych na kasie fiskalnej

Pytanie dotyczy sprzedaży biletów obcych w instytucji kultury. Czy na kasie rejestrującej własnej należy ewidencjonować sprzedaż biletów obcych w kwocie brutto pod literą np. E, czy też ze stawką 8% pod następną wolną literą i o kodzie np. PLU oraz z nazwą towaru «bilety obce». Zdaniem pracowników urzędu skarbowego czytelników najlepiej wprowadzić stawkę «zero techniczne» z literą E. Dalszą formę rozliczenia z przekazującym do sprzedaży bilety podmiotem instytucja ma określoną. Jak należy więc postąpić?

Obrót instytucji kultury a kasa fiskalna

Czy instytucje kultury (ośrodki kultury, biblioteki), które nie prowadzą działalności gospodarczej a jedynie statutową, muszą ewidencjonować za pomocą kasy fiskalnej również przychód z tej działalności? Ośrodek kultury nie prowadzi działalności gospodarczej. Na dzień 1 stycznia 2013 r. posiadał łącznie przychód z działalności statutowej (nauka tańca, aerobik, wypożyczanie strojów, użyczanie pomieszczeń) 21 000 zł, przy czym 15 000 zł to przychód tylko z 2012 r., a 6000 zł to przychód z 2011 r. Czy ośrodek musi zarejestrować kasę?
Jaki przychód musi mieć instytucja kultury, aby zostać czynnym podatnikiem VAT?

Wpłaty do banku za zajęcia w ośrodku kultury a kasa fiskalna

Ośrodek kultury jako podatnik VAT zwolniony pobiera opłaty za prowadzone zajęcia dla dzieci — naukę tańca i gry na instrumentach. Opłaty za te usługi są wpłacane do banku. Obrót z tego tytułu w 2012 r. wyniósł 16 484 zł. Czy opłaty za te zajęcia trzeba rejestrować poprzez kasę fiskalną?