kaucja

Kaucje w sprawozdaniu Rb-N

Samorządowa instytucja kultury zapłaciła firmie dostarczającej wodę do picia kaucję za dzierżawę butli na wodę oraz kaucję za wynajem lokalu od spółdzielni mieszkaniowej dla rezydentów realizujących projekt artystyczny ze środków Unii Europejskiej.
Jak wykazać te kaucje w sprawozdaniu Rb-N?

Nieodebrana w terminie kaucja przychodem biblioteki

W regulaminie biblioteki w 2013 r. widniała opłata za wypożyczenie książek dla osób spoza miejscowości, w której znajduje się instytucja kultury. Osoby, które wpłaciły kaucję, mogły je odebrać w ciągu dwóch lat. Ten czas już dawno minął.
Czy środki z kaucji główny księgowy może przyjąć na przychody biblioteki?

Kaucje i opłaty za niezwrócenie książki w terminie a odliczenie VAT od zakupów

  • Niedawno NSA wydał niezwykle istotne orzeczenie dla bibliotek pobierających opłaty za przetrzymywanie książek
  • Orzeczenie rozstrzyga, czy tzw. kaucja czytelnicza oraz opłata za opóźnienie w zwrocie książek jest czynnością podlegającą VAT
  • NSA uznał, że są to czynności niepodlegające opodatkowaniu, a VAT od wydatków związanych np. z zakupem książek nie podlega odliczeniu, gdyż w całości jest związany z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu VAT

Rozliczanie najmu w instytucjach kultury w pytaniach i odpowiedziach

• Kaucję należy ująć w księgach rachunkowych jako zobowiązanie • Jeśli instytucja kultury korzysta z lokalu na podstawie umowy użyczenia, to powinna ona przewidywać możliwość podnajmu • W cenę usługi najmu instytucja kultury może wliczyć inne opłaty, takie jak woda, gaz czy ogrzewanie