klasyfikacja budżetowa

Instytucje kultury nie prowadzą ewidencji według podziałek klasyfikacji budżetowej

Czy biblioteka jako samorządowa instytucja kultury powinna prowadzić ewidencję księgową przychodów i kosztów wg podziałek klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (dalej: rozporządzenie w sprawie klasyfikacji budżetowej)?