klauzule zabronione

Czy można ukarać pracownika za ujawnienie swoich zarobków?

• Klauzule poufności wynagrodzenia zawarte w umowie o pracę są tzw. klauzulami zakazanymi i w świetle prawa pracy są nieważne • Klauzul poufności wynagrodzenia nie można też wpisywać do regulaminu pracy • Nie można grozić wyciągnięciem negatywnych konsekwencji wobec pracownika, jeżeli ujawni kolegom swoje własne wynagrodzenie