komornik

Rozliczenie zaliczki na pokrycie wydatków komornika

Instytucja przekazała komornikowi zaliczkę tytułem doręczenia korespondencji dłużnikowi, na którą składa się opłata za bezpośrednie i osobiste doręczenie pisma oraz koszty doręczenia korespondencji. Obecnie komornik przysłał postanowienie o zakończeniu postępowania w sprawie czynności nieegzekucyjnych z uwagi na brak możliwości skutecznego dokonania doręczenia korespondencji, ponieważ dłużnik nie mieszka pod wskazanym adresem.
Czy na podstawie otrzymanego postanowienia można zaksięgować poniesiony wydatek w pozostałe koszty operacyjne i w ten sposób rozliczyć przekazaną zaliczkę?

Przekazanie danych teleadresowych komorników prowadzących postępowanie egzekucyjne

Instytucja kultury jako pracodawca otrzymała zapytanie w trybie art. 761 Ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) w sprawie egzekucyjnej. Komornik sądowy wzywa do podania pełnych danych teleadresowych komorników prowadzących postępowanie egzekucyjne wobec dłużnika, który jest pracownikiem instytucji. We wcześniejszej korespondencji komornik otrzymał informację, że obecnie nie można zrealizować kolejnego zajęcia komorniczego ze względu na ustawowe limity.
Czy spełnienie tego wezwania nie naruszy przepisów Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej: ustawa o ochronie danych osobowych)?