kompetencje pracowników

Warunki wymagane na stanowisku adiunkta muzealnego

Pracownik z doświadczeniem zawodowym — kilkuletnim staży pracy w muzeum — ma wykształcenie wyższe drugiego stopnia niezwiązane z działalnością podstawową muzeum, a także ukończone studia podyplomowe związane z działalnością podstawową muzeów oraz kursy i szkolenia również dotyczące działalności podstawowej muzeów.
Czy takiego pracownika można zatrudnić na stanowisku adiunkta muzealnego? Przepis dotyczący nadania tytułu zawodowego adiunkta — art. 32a ust. 3 Ustawy z 21 listopada 1996 r. o muzeach (dalej: ustawa o muzeach) — jest lakoniczny i mówi jedynie o posiadaniu dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich związanych z zakresem gromadzonych w muzeum zbiorów, a nie wspomina o studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach i muzealniczym doświadczeniu zawodowym.

Silny pracownik to silna instytucja, czyli kreowanie marki pracownika w instytucji kultury

  • Coraz większa specjalizacja instytucji kultury wymaga zatrudniania ekspertów w konkretnych dziedzinach
  • Rozwój pracowników jest warunkiem rozwoju całych instytucji
  • Pracownik instytucji kultury zajmuje ważne miejsce nie tylko w organizacji, ale także w społeczności lokalnej, co trzeba wykorzystać w budowaniu jego silnej marki osobistej

Kompetencje przyszłości

  • Raport Future Work Skills 2020 opisuje, jak zmieniający się świat wpłynie na kompetencje, które będą nam potrzebne w życiu zawodowym
  • Główne trendy, które wymuszą zmiany, to: długowieczność, automatyzacja, ogromna ilość danych, a także nowe media i globalizacja
  • Niektóre z potrzebnych nowych kompetencji są szeroko rozpowszechnione w instytucjach kultury, ale nad innymi warto popracować