komputer w instytucji kultury

Wymiana uszkodzonych monitorów

W związku z uszkodzeniem 2 z 12 monitorów tworzących obraz multimedialny, muzeum chce zakupić nowe, ale ze względu na brak dostępności takich samych urządzeń — musi wymienić wszystkie. Wartość brutto starych monitorów to 50 000 zł, nowe monitory kosztują 75 000 zł.
Czy należy zlikwidować 2 monitory (zmniejszenie wartości zestawu multimediów), a następnie zwiększyć wartość o nowe monitory?
Czy może wartość monitorów należy odnieść bezpośrednio w koszty?

Dotacja na zakup komputerów

Biblioteka otrzymała z Instytutu Książki dotację na zakup komputerów z programu Komputery dla Bibliotek 2017.
Jak powinno wyglądać księgowanie wpływu dotacji i zakupu komputerów, jeśli ich wartość jednostkowa nie przekroczy kwoty 3500 zł?

Praca biurowa groźniejsza od palenia? Co może zrobić dyrektor instytucji kultury?

  • Zmęczony i obciążony obowiązkami pracownik to mało zmotywowany pracownik
  • Pewne obowiązki na dyrektora instytucji kultury nakładają powszechnie obowiązujące przepisy BHP
  • Dyrektor instytucji kultury może sam wyjść z inicjatywą promowania zdrowego trybu życia i włączyć w nią pracowników

Wymiana monitora w zestawie komputerowym

Instytucja kultury w 2009 r. kupiła zestaw komputerowy o łącznej wartości poniżej 3500 zł brutto (monitor 400 zł i jednostka centralna 1500 zł). Zestaw wpisano do ksiąg inwentarzowych jako środek trwały i zamortyzowano go jednorazowo w dacie zakupu. W 2014 r. uruchomiono na tym zestawie program komputerowy, który dla poprawności działania wymagał większej rozdzielczości ekranu monitora. Z tego powodu zakupiono odpowiedni monitor o wartości 486 zł. Poprzedni monitor jest sprawny, ale nie nadaje się technicznie do obsługi specjalistycznego programu komputerowego.

  • Jak zaksięgować wymianę monitora w tym zestawie komputerowym?
  • Jak ująć tę operację w księgach inwentarzowych środków trwałych?

Ustalanie wartości początkowej i ewidencja księgowa komputerów w instytucjach kultury

• Jeśli instytucja kultury kupuje komputer, wycenia go według ceny nabycia, a jeśli otrzymuje nieodpłatnie — wycenia go według wartości rynkowej z dnia nabycia, chyba że umowa, np. darowizny, określa tę wartość w niższej wysokości • Przy zakupie dodatkowych urządzeń technicznych, które będą połączone bezpośrednio z komputerem, należy zawsze zastanowić się, czy nie będzie to jego ulepszenie • Nabycie, sprzedaż czy likwidację komputera należy udokumentować odpowiednim dowodem księgowym