komunikacja z pracownikami

Złe wiadomości w pracy — jak je przekazywać?

  • Zdarza się, że szef musi zakomunikować niekorzystną dla pracowników zmianę
  • Do takiej rozmowy warto dobrze się przygotować
  • Należy pozwolić pracownikom na okazanie emocji

Jak się dogadać?

  • Błędy w komunikacji nie tylko utrudniają funkcjonowanie instytucji, ale też zwyczajnie kradną czas i nerwy jej pracowników
  • Szacuje się, że poza godzinami snu na komunikację z innymi przeznacza się dziennie około 70% czasu
  • Skuteczne komunikowanie się jest jedną z podstawowych cech dobrego zarządzania zespołem

Jak być szefem, który umie rozmawiać z podwładnymi?

  • Aby dobrze usłyszeć, co tak naprawdę mówi pracownik, warto zaangażować się w rozmowę
  • Należy zwrócić uwagę na swoją mowę ciała i trzymać emocje na wodzy
  • Czasem lepiej jest przerwać burzliwą dyskusję i ochłonąć, niż powiedzieć za dużo

Jak wpłynąć na zwiększenie możliwości organizacyjnych pracowników w instytucji kultury

• Wykształcenie umiejętności organizacyjnych u osób zatrudnionych w instytucji nie jest działaniem jednorazowym — jest to ciągłe współuczestniczenie w procesie rozwoju pracownika • Trzeba zacząć od precyzyjnego ustalenia celów • Niezwykle ważna jest ocena postępów pracownika oraz nagradzanie