koncerty

Koncerty w planie finansowym

W planie finansowym ośrodka kultury główny księgowy planuje rocznie kilka koncertów. Na początku roku najczęściej są już określone terminy wydarzenia oraz koszty z nimi związane. Jedną z usług związaną z organizacją koncertów jest scenotechnika — scena, oświetlenie, nagłośnienie.
Czy szacując kwoty na tę usługę w skali roku, należy potraktować to jako jednozamówienie?
A co z koncertami wcześniej nieprzewidzianymi, a które jednak się zdarzają?

Umowa o wykonanie koncertu

Jakie treści powinna zawierać umowa o dzieło na wykonanie utworu słowno-muzycznego — koncertu zespołu rockowego?
Czy takie umowy należy podpisać z każdym z członków zespołu, czy można podpisać jedną umowę tylko z jedną osobą, którą pozostali członkowie zespołu pisemnie upoważnili do podpisania w ich imieniu umowy i odebrania za nich wynagrodzenia?
Czy umowa powinna zawierać oświadczenie, że członkowie zespołu nie przekroczyli limitu uprawniającego do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu z tytułu tej działalności i że nie przekroczyli pierwszego progu podatkowego?

Wykorzystanie teledysków z Internetu do celów promocyjnych

W jakim zakresie można wykorzystać teledyski z serwisu YouTube do promocji organizowanego koncertu danego artysty (artystów)?
Czy możliwe jest wykonanie reklamy do Internetu, zawierającej krótkie fragmenty (30–60 sekund) danego utworu?

Odliczenie VAT przy koncertach odpłatnych i nieodpłatnych

Instytucja kultury organizuje cykl 5 koncertów w ramach jednego projektu. Na 4 koncerty prowadzi sprzedaż biletów, a na 1 koncert wstęp jest wolny. Obowiązek organizacji koncertu ze wstępem wolnym wynika z umowy najmu, która nie pozwala na organizowanie koncertów biletowanych w wynajmowanym obiekcie. Instytucja nie prowadziła żadnych innych działań generujących obrót opodatkowany VAT w związku z organizacją koncertu bezpłatnego.
Czy można odliczyć VAT z tytułu poniesionych kosztów dotyczących wszystkich koncertów, czy należy dzielić koszty (faktury) proporcjonalnie, tzn. na koszty poniesione na koncerty biletowane z VAT do odliczenia i na koncert niebiletowany — bez odliczenia VAT.
A może należy potraktować te 5 koncertów jako całość i odliczyć VAT od wszystkich kosztów?

Koncert dla klienta a VAT

Dom kultury organizuje spotkanie z klientami banku — koncert i poczęstunek.
Czy jest to usługa zwolniona od VAT?

Wykonanie koncertu to jednak umowa-zlecenie — w świetle najnowszych orzeczeń Sądu Najwyższego

  • W instytucjach kultury pojawił się nowy problem dotyczący umów o dzieło o wykonanie koncertu z artystami
  • Sąd Najwyższy coraz częściej takie umowy zawarte z artystami uznaje za umowę-zlecenia
  • Oznacza to, że od takich umów trzeba zapłacić składki na ZUS

Jak wykazać w deklaracji VAT-7 koncerty wykonywane za granicą?

Instytucja kultury prowadzi działalność koncertową. Jej podstawowym przychodem są wpływy z biletowanych koncertów odbywających w jej siedzibie. Jednak zdarza się, że muzycy instytucji kultury otrzymują zaproszenia do wykonania koncertów za granicą, np. w Stanach Zjednoczonych. Za wykonanie koncertu instytucja otrzymuje wynagrodzenie ryczałtowe, na które wystawia fakturę jego organizatorowi. Bilety na koncert sprzedaje organizator.
Jak powinno wyglądać rozliczenie VAT od takich koncertów?

Wycena i ewidencja księgowa koncertów przez muzeum

Obecnie głównym zadaniem naszego muzeum jest zbiórka pamiątek, dokumentacji (zdjęć, fotosów, filmów itd.) dotyczących polskiej piosenki. Organizujemy koncerty z udziałem polskich artystów, które nagrywamy i następnie w formie płyty DVD przyjmujemy do magazynu muzeum jako obiekt muzealny. Z artystą spisujemy umowę o przekazanie autorskich praw majątkowych do utworów i koncertu. Z firmą nagrywającą koncerty mamy podpisaną umowę na przekazanie autorskich praw majątkowych na odpowiednich polach eksploatacji.
W związku z tym mamy pytania:
1. Jak wycenić wartość nagrania na płycie i czy zaksięgować ją jako obiekt muzealny na koncie „Dzieła sztuki i eksponaty muzealne”?
2. Jak zaksięgować zapłatę za występ artysty oraz zapłatę za przekazanie autorskich praw majątkowych (w umowie jest jedna kwota, jej wzór jest narzucony przez artystę)?