konflikt interesów

Udostępnianie sal radnemu przez ośrodek kultury

Prowadzimy wraz z żoną gospodarstwo agroturystyczne. Ponadto, korzystając z posiadanej bazy, organizujemy również imprezy (integracyjne, kuligi, ferie dla młodzieży) oraz występy grup folklorystycznych. Te ostatnie, ze względu na rosnące powodzenie, zorganizowaliśmy w ubiegłym roku w sali gminnego ośrodka kultury. Obecnie żona została wybrana radną gminy. Czy ten fakt uniemożliwia nam korzystanie z GOK?