konkurs na dyrektora

Przedłużenie kadencji dyrektora samorządowej instytucji kultury

Statut samorządowej instytucji kultury (GOK) stanowi, że powołanie dyrektora tej instytucji następuje na okres 4 lat po przeprowadzeniu konkursu przez wójta gminy. Czteroletnia kadencja dyrektora wyłonionego w drodze konkursu kończy się w czerwcu 2019 r.
Czy dyrektorowi można w tym przypadku przedłużyć kadencję i na jakich zasadach?
Czy przeprowadzenie jest obowiązkowe? Czy dotychczasowy dyrektor musi wziąć w nim udział?

Czy organizator może zmusić pracownika instytucji kultury do pełnienia funkcji dyrektora?

Organizator przeprowadził konkurs na dyrektora instytucji kultury, ale nie powołał nowego. Powołał na to stanowisko głównego księgowego jako p.o. dyrektora.

  • Czy niepowołanie na dyrektora kandydata wyłonionego w konkursie jest zgodne z przepisami?
  • Czy to prawda, że gdyby organizator wskazał na to stanowisko pracownika instytucji kultury, to pracownik ten nie mógłby odmówić jego przyjęcia?

Zatrudnienie dyrektora na czas określony bez konkursu i konsultacji ze związkami zawodowymi

Czy dyrektora ośrodka kultury, powołanego na czas nieokreślony, którego nie obowiązują przepisy przejściowe wynikające z Ustawy z 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (dalej: nowelizacja ustawy o działalności kulturalnej) można ponownie powołać na to stanowisko bez przeprowadzania konkursu i konsultacji ze związkami zawodowymi na okres 7 lat, jeżeli jest taka wola jego i organizatora?

Powołanie na stanowisko dyrektora bez konkursu

W jakim trybie można powołać dyrektora ośrodka kultury z pominięciem konkursu? Kandydat na stanowisko dyrektora to pracownik z 20-letnim stażem w tym ośrodku kultury, w którym jest wakat na to stanowisko. Kandydat legitymuje się wykształceniem wyższym kierunkowym (pedagogika kulturalno-oświatowa i socjalna) oraz jest po studium bibliotekarskim. Instytucja kultury zatrudnia 12 pracowników łącznie na 8 i 5/8 etatu, a gmina liczy 6000 mieszkańców.

Zatrudnienie dyrektora ośrodka kultury na czas określony

Pytanie dotyczy zatrudnienia dyrektora w ośrodku kultury. Od 3 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. oraz od 1 lipca 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. obecny dyrektor był zatrudniony na umowę na czas określony jako pełniący obowiązki dyrektora.
Od 1 stycznia 2012 r. osoba ta jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku dyrektora. Do kiedy trwa zatrudnienie dyrektora? Czy wójt od stycznia 2014 r. może zawrzeć z dyrektorem umowę na czas określony na 7 lat bez przeprowadzenia konkursu?

Dyrektor z konkursu po 1 stycznia 2012 r.

We wrześniu 2011 r. upłynął okres pełnienia przeze mnie funkcji dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, którą pełniłam 2 lata po wygranym konkursie. Ogłoszono kolejny konkurs, do którego przystąpiłam. Wygrałam go i otrzymałam pismo, w którym jest napisane, że jestem dyrektorem tylko od 1 listopada 2011 r. do końca stycznia 2012 r. Pismo uzasadniono nowymi zasadami zatrudniania dyrektorów i koniecznością ponownego ogłoszenia konkursu. Bardzo proszę o odpowiedź, czy ten konkurs powinien być ogłoszony, skoro wygrałam już dwa razy.

Konkurs na stanowisko dyrektora instytucji kultury po nowelizacji ustawy o działalności kulturalnej

• W niektórych samorządowych instytucjach kultury wyłonienie kandydata musi odbyć się poprzez konkurs • Minister Kultury może w pewnych okolicznościach odstąpić od konkursu w celu wyłonienia kandydata na dyrektora takiej instytucji • Od 1 stycznia 2012 r. obowiązują nowe, precyzyjne przepisy dotyczące wyrażenia zgody ministra na wyłonienie kandydata na dyrektora przez konkurs

Dyrektor ośrodka kultury powołany w drodze konkursu

Jestem dyrektorką gminnego ośrodka kultury. Na to stanowisko zostałam powołana w drodze konkursu na czas określony, tj. na 2 lata. Okres ten upływa w sierpniu tego roku. W połowie maja urodziłam dziecko i zaczęłam wykorzystywać urlop macierzyński. Czy wójt może ogłosić konkurs na dyrektora i pozbawić mnie w ten sposób pracy?