konserwacja zabytków

Stawka VAT na usługi konserwacji zabytków

Instytucja kultury nabywa usługi konserwatorskie od osoby fizycznej, która prowadzi działalność gospodarczą w tym zakresie. Konserwator wystawił fakturę ze stawką zwolnioną od VAT.
Czy uzasadnione jest stosowanie w tej sytuacji zwolnienia od VAT?

Umowa o dzieło na konserwację zabytku a koszty uzyskania

Czy do umowy o dzieło na konserwację zabytku (np. sztandar, obraz, serwantka) muzeum stosuje koszty uzyskania przychodu w wysokości 50% czy 20%?