konsultacje z pracownikami

Przedstawiciel załogi w domu kultury — jakie sprawy z nim konsultować?

Ze względu na to, że w domu kultury nie ma organizacji związkowej, należy wyłonić przedstawiciela załogi.
Które regulaminy domu kultury i jakie sprawy ma obowiązek konsultować z nim dyrektor?