konta analityczne

Zmiana zasad ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w ciągu roku obrotowego

Czy w trakcie roku możliwe jest dodanie kont syntetycznych oraz analitycznych w planie kont?