kontrakt menedżerski

Umowa o zarządzanie instytucją kultury — jak ją rozliczyć podatkowo

Instytucja kultury zawarła umowę o zarządzanie na podstawie art. 15a Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej).
Czy jest to rodzaj kontraktu menedżerskiego?
Jak potraktować taką umowę pod kątem obowiązków płatnika podatku dochodowego i składek ZUS?

Umowa o zarządzanie instytucją kultury

• Kontrakt menedżerski jako alternatywa dla powołania dyrektora instytucji kultury • Gminy rzadko z niego korzystają, bo trzeba stosować anachroniczne przepisy ustawy o przedsiębiorstwach państwowych • Trzeba uważać na postanowienia umowy dotyczące odpowiedzialności menedżera za finanse instytucji kultury