kontrakt menedżerski

Umowa o zarządzanie instytucją kultury

• Kontrakt menedżerski jako alternatywa dla powołania dyrektora instytucji kultury • Gminy rzadko z niego korzystają, bo trzeba stosować anachroniczne przepisy ustawy o przedsiębiorstwach państwowych • Trzeba uważać na postanowienia umowy dotyczące odpowiedzialności menedżera za finanse instytucji kultury