kontrola PIP

Pierwsza kontrola będzie łagodniejsza

• Inspektor pracy nie musi już oceniać nowego lub przebudowanego zakładu pracy pod kątem bezpieczeństwa • Polecenie ustne to nowy środek, który będzie stosowała PIP, by zmusić pracodawców do usunięcia uchybień • Kontrola w instytucji kultury może się zakończyć ustnym pouczeniem