kontrola ZUS

Spłata zaległości do ZUS w ratach

W wyniku kontroli ZUS instytucja przekwalifikowała umowy o dzieło na umowy- zlecenia. Ze względu na to, że kwota zaległości, czyli składki i odsetki, jest znacząca, instytucja wystąpiła do ZUS o rozłożenie jej na raty.
Jak w takim przypadku rozliczać koszty składek ZUS i odsetek oraz w jaki sposób potrącić je bieżącym zleceniobiorcom, skoro instytucja spłaca zaległości w ratach?

Zwrot nienależnie pobranej składki na ubezpieczenie zdrowotne

W wyniku kontroli ZUS okazało się, że w latach 2013–2015 u dwóch pracowników zostały nadpłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne (zostały niesłusznie naliczone od dodatku stażowego za czas choroby). Jeden pracownik nadal pracuje w bibliotece, ale drugi pracownik już przeszedł na emeryturę.
Czy nadpłaconą składkę należy wypłacić pracownikom? Jak to zrobić, skoro jeden z nich już nie pracuje?
Czy od tej nadpłaty odprowadza się podatek dochodowy i koryguje zeznania roczne?
Czy prawidłowe są następujące księgowania dotyczące zwrotu składek pracownikom:

 1. Korekta na podstawie dokumentacji korygującej (PK):
  • Wn 229 „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne”,
  • Ma 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”.
 2. Wpływ zwróconych składek:
  • Wn 131 „Rachunek bankowy”,
  • Ma 760 „Pozostałe przychody operacyjne”.
 3. Zwrot pracownikowi nienależnie naliczonej składki zdrowotnej:
  • Wn 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”.

Kwestionowanie przez ZUS umów o dzieło w instytucjach kultury

Do występów artystycznych muzyków czy twórców lub też spotkania autorskiego instytucje kultury najczęściej zawierają umowy o dzieło. Jednak coraz częściej kontrolerzy ZUS kwestionują zawieranie umów o dzieło w takich przypadkach. ZUS zaczyna podważać umowy o dzieło niematerialne, czyli takie, w których brakuje tzw. twardego rezultatu. W przypadku umów z autorami lub wykonawcami ZUS uznaje, że np. spotkania autorskie powinny odbywać się na podstawie umów-zlecenia. Przekształcenie zawartej w przeszłości umowy o dzieło w umowę-zlecenia wiąże się z zapłatą zaległych składek ZUS wraz z odsetkami.

 • Czy zawieranie umów o dzieło w takich sytuacjach jest nadal bezpieczne dla instytucji kultury?