korekta rezerw

Korekta rezerw na świadczenia pracownicze

Biblioteka zaczęła w 2010 r. naliczać rezerwy na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla wszystkich pracowników.
Po przeprowadzonej analizie stanu rezerw stwierdzono, że są one naliczone w nadmiernej wysokości. Biblioteka chce skorygować wartość naliczonych rezerw. Biblioteka chce:

  1. wyksięgować dotychczasowe naliczenia w pozostałe przychody operacyjne oraz ponownie naliczyć rezerwy w wysokości należnych wypłat, jakie będą miały miejsce w danym roku z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych;
  2. rozwiązać część rezerw odpowiadających świadczeniom w momencie ich wypłaty, a w saldzie rezerw na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe zostawić tylko kwoty naliczonych, a niewypłaconych w danym roku kalendarzowym rezerw.
  • Czy takie warianty postępowania są prawidłowe?
  • Czy biblioteka może odstąpić od tworzenia tych rezerw?