koszt kwalifikowany

Kiedy VAT jest kosztem kwalifikowanym

• Instytucje kultury, które finansują swoje projekty ze środków unijnych, muszą ocenić, kiedy VAT będzie również finansowany z tych środków • Finansowanie VAT ze środków unijnych jest możliwe tylko wówczas, gdy instytucja nie może odzyskać go w żaden inny sposób • Zwolnienie przedmiotowe i podmiotowe uprawnia instytucję do uznania VAT naliczonego za koszt kwalifikowany