koszty działalności bieżącej

Rekultywacja terenu w księgach rachunkowych

Gminny ośrodek kultury otrzymał fakturę na kwotę 4250 zł za rekultywację terenu, którego jest właścicielem.
Jak ją zaksięgować? Czy jest to usługa czy remont?

Koszty konkursu na koncepcję pawilonu a wartość początkowa środka trwałego

Muzeum ma w planach przeprowadzić konkurs, którego celem jest wybranie najlepszej koncepcji nowego pawilonu ekspozycyjnego.
Efektem rzeczowym realizacji konkursu będzie koncepcja konkursowa, na podstawie której (oraz zaleceń sądu konkursowego) zostanie opracowana dokumentacja projektowa nowego pawilonu — pod warunkiem skutecznych negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki z autorem lub autorami zwycięskiej pracy konkursowej.
Planowany koszt organizacji konkursu to około 200 000 zł. Kwota ta obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie konkursu, obsługę administracyjną, zapewnienie sekretarza konkursu, obsługę strony internetowej i mediów społecznościowych związanych z konkursem, ogłoszenie informacji o konkursie w mediach branżowych oraz nagrody dla projektów, które zajmą najwyższe miejsca. Budowa nowego pawilonu zaplanowana jest na lata 2025–2027.
Czy wydatki planowane w ramach tego konkursu będą wydatkami inwestycyjnymi czy bieżącymi?

Pożegnanie członków zespołu

Dom kultury planuje zorganizować pożegnanie członków działającego przy nim zespołu ludowego.
Czy z dotacji podmiotowej można pokryć koszty zakupu artykułów żywnościowych na to pożegnanie?

Dotacja na utworzenie filii biblioteki

  • Czy organizator może przekazać samorządowej instytucji kultury dotację celową z przeznaczeniem na utworzenie filii, w tym na koszty zatrudnienia pracowników, oraz bieżące koszty utrzymania (takie jak energia cieplna, elektryczna, woda, śmieci itp.)?
  • Czy taka dotacja podlega opodatkowaniu VAT?

Tworzenie rezerwy czy koszty działalności bieżącej?

Po rozliczeniu dotacji od organizatora i własnych przychodów za 2013 r. instytucji kultury pozostały na koniec roku na rachunku bankowym środki pieniężne w wysokości 15 200 zł. Instytucja chce te środki przeznaczyć na opracowanie dokumentacji c.o. oraz koszty dostarczenia energii cieplnej w 2014 r. Czy w tej sytuacji trzeba tworzyć rezerwy?