koszty organizatora przerzucone na instytucję kultury

Infomat na utrzymaniu biblioteki

Biblioteka znajduje się w budynku należącym do gminy i zgodnie ze statutem ma prawo do użytkowania pomieszczeń. W sierpniu 2012 r. do budynku biblioteki urząd miasta podłączył infomat. Od 2010 r. biblioteka otrzymuje od organizatora niezmienną dotację podmiotową. Od tej pory — z powodu działania urządzenia — koszty biblioteki z tytułu zużycia energii elektrycznej wzrosły o 600 zł miesięcznie (w sumie około 5000 zł).
Biblioteka nie otrzymuje od gminy żadnych dodatkowych środków na pokrycie kosztów zasilania infomatu prądem, a wysokość dotacji podmiotowej nie zmienia się już od kilku lat. Zgodnie z umową partnerską z Departamentem Turystyki i Promocji Urzędu Marszałkowskiego miasto ma obowiązek utrzymania infomatów. Czy gmina jako organizator miejskiej biblioteki i właściciel budynku ma prawo do takiego postępowania? Jakie argumenty prawne należy zastosować, aby biblioteka nie ponosiła kosztów utrzymania infomatu?