koszty sądowe

Zwrot skarżącemu kosztów postępowania sądowego

Instytucja kultury wyrokiem sądu administracyjnego musi zwrócić skarżącemu koszty postępowania sądowego.
Czy poniesiony koszt stanowi koszty uzyskania przychodu? Jeśli nie, to jak rozliczyć podatek dochodowy od osób prawnych, w jakim terminie i w jakiej wysokości?

Zwrot kosztów procesu

Na które konto zaksięgować zwrot kosztów procesu zasądzone dla instytucji na rzecz pracownika, który wygrał sprawę w sądzie pracy?